Životopis


Kontrabasu se věnuje od svých 21 let. K nástroji ho přivedl pan učitel Petr Los. Studovat začal soukromě u MgA. Mojmíra Valenty, profesora teplické konzervatoře, kde získal pevné základy české kontrabasové školy.

V letech 1997- 2003 studoval na teplické konzervatoři. Čtyři roky u prof. Mojmíra Valenty, v pátém ročníku pod vedením prof. Martina Suskeho - sólo kontrabasisty Severočeské filharmonie se rok školil v technice hry dle Garyho Karra a v šestém ročníku u prof. Jana Doskočila, kontrabasisty Severočeské filharmonie.


Po dobu svých studií se Michael Máša věnoval sólové hře na nástoj. Jeho velikou inspirací a vzorem je již zesnulý pan profesor František Pošta. V jeho repertoáru se objevují skladby z období baroka, klasicismu, romantismu, ale i díla současných skladatelů, např. skladby Fr. Černého, Fr. Simandla, V. Felixe a dalších.

Je absolventem interpretačních kurzů pod vedením Thomase Loma - sólo kontrabasisty Rozhlasového orchestru Stuttgart a MgA. Petra Riese - zástupce koncertního mistra České filharmonie. V roce 2010 absolvoval studium kontrabasu na Akademii staré hudby v Brně u prof. Jana Krigovského a následně nastoupil na magisterské studium k prof. Radoslavu Šašinovi na VŠMU v Bratislavě, které dokončil v červnu roku 2014.


  Kontakt:
Mgr. art. Máša Michael
Teplice nad Bečvou 72
753 01
tel.: +420 737 107 672
Masa.Michael@seznam.cz